Vzdělávání našich zaměstnanců s podporou Evropského sociálního fondu

Logo Evropského sociálního fondu

Od 1. dubna 2017 realizujeme dotační projekt Kvalifikovaní zaměstnanci firmy ERLEN s.r.o. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a bude realizován celkem 24 měsíců.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu zapojíme 27 našich zaměstnanců, kteří postupně absolvují vzdělávací akce:

  • měkkých a manažerských dovedností,
  • obecných IT dovedností,
  • jazykových dovedností,
  • technické a jiné odborné,
  • účetní, ekonomické a právní,
  • odborné vedené interním lektorem.

Věříme, že projekt bude pro naši organizaci přínosem.

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004711.