Pořízení nových technologických zařízení ve společnosti ERLEN s.r.o.

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název projektu: Pořízení nových technologických zařízení ve společnosti ERLEN s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006449

Společnost ERLEN s.r.o. realizuje v letech 2017 a 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program TECHNOLOGIE, s názvem Pořízení nových technologických zařízení ve společnosti ERLEN s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je pořízení tří nových technologických celků, které rozšíří a zmodernizují technologickou základnu společnosti ERLEN s.r.o. Jedná se o následující stroje:

  1. Zařízení pro termodifuzní zinkování
  2. Absorbér s ventilátorem a odsávacím potrubím
  3. Palicí stroj

Projektem dojde mimo jiné k vytvoření nových pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti firmy ERLEN s.r.o.