Zinkování

 • Žárové zinkování
 • Termodifuzní zinkování

Žárové zinkování

Jsme schopní našim zákazníkům dodat zboží až na místo určení

Od března 2004 firma ERLEN s. r. o. provádí žárové zinkování ve své vlastní zinkovně, která se nachází ve městě Fulnek v areálu bývalého závodu ROMO.

Zinkovna je ojedinělá svou technologií "mokrého zinku", čímž je dosaženo výjimečné kvality pozinkovaného zboží. Žárové zinkování poskytuje dlouhodobou antikorozní ochranu ocelových výrobků. Ocelové součásti se odmořují v kyselině chlorovodíkové, kde se zbavují rzi, okují a nečistot. Takto odmořený materiál se přes chlorid amonný vkládá do roztaveného zinku, kde se na zboží zinek nanáší. Ojedinělost technologie "mokrý zinek" spočívá v tom, že chlorid amonný je umístěn přímo nad částí roztaveného zinku (zrcadlem) a tím je zabráněno oxidaci železa v procesu zinkování. Takto pozinkované výrobky mají vysoký lesk a výjimečnou kvalitu povrchu.

Možnosti zinkování

 1. Žárové zinkování (mokrý způsob; vana: 3,0 m x 1,1 m x 1,4 m)
 2. Žárové zinkování (suchý způsob; vana: 12,4 m x 1,4 m x 2,4 m)
 3. Zajišťujeme žárové zinkování do šíře 2,8 m x 12 m a délky 16 m x 1,9 m

Požadavky na vstupní materiál

Kvalita pozinkovaného materiálu, a tím i spokojenost našich zákazníků, je naším prvořadým cílem. Abychom mohli dodávat materiál té nejlepší kvality, potřebujeme dodržení určitých zásad pro vstupní materiál. Tyto zásady se řídí normami EN ISO 1461 a EN ISO 14713 pro žárové zinkování. Vstupní materiál má splňovat především následující kritéria:

 • Povrch je zbaven barev i nečistot po svařování
 • Vstupní díly nejsou svařovány naplocho
 • Vstupní materiál není dodáván v rozevřeném tvaru
 • Vstupní materiál má otvory, které umožňují jeho zavěšení
 • Duté díly musí být opatřeny dostatečným množstvím vhodně umístěných drenážních otvorů patřičné velikosti
 • Vstupní materiál má mít pokud možno symetrický průřez
 • U ohybů, prolisů, nahranění plechů apod. musí být umožněno roztažení materiálu
 • Materiál s velmi rozdílnou tloušťkou stěny není vhodný
 • Vady pozinkování mohou být ovlivněny mastným nebo porézním povrchem
 • Použití uklidněné oceli může mít za následek k tlustý a křehký povlak
 • Zinkový povlak způsobí zmenšení děr pro šrouby, proto je vrtejte 2 mm nad jmenovitý rozměr
 • Žárově zinkované konstrukce by měly být doplněny žárově zinkovanými spojovacími součástmi

Graf

V případě jakékoli pochybnosti o vlastnostech materiálu, který nám dodáváte k pozinkování, se spojte s našimi profesionály, kteří Vám rádi poskytnou odbornou pomoc.

Jsme schopní našim zákazníkům dodat zboží až na místo určení

V roce 2008 se společnost ERLEN rozhodla zkvalitnit své služby. Zakoupením kamionu a menších náklandích aut firma rozšířila své služby o dopravu zboží od zákazníka do zinkovny a zpět.

Termodifuzní zinkování

Proces termodifuzního zinkování (nebo také jinak nazývaný scherardování) spočívá v napouštění ocelových výrobků zinkem v rotující elektrické peci, ve které se nachází zinkovací prášek a křemičitý písek při teplotách od 360° do 430 °. Ve výsledku vznikne vnější vrstva ocele (30 -80 μm) napuštěná zinkem na povrchu výrobku. Tato vrstva je výhodná svou antikorozní ochranou. Další výhodou termodifuzní metody je odolnost na otěr a díky tomu tuto vrstvu nelze sloupnout. Díky nízké teplotě nedochází ke změně vnitřních vlastností oceli a proto lze tuto metodu použít např. na pružiny. Jednou z dalších výhod je také, že celá vrstva je rovnoměrná a má hladký povrch, proto ji lze použít také např. na šrouby nebo matice.

Obchodní podmínky (pdf, 2,2 MB)

Všichni zaměstnanci firmy ERLEN s. r. o. se snaží o to, aby zákazníkům mohla být nabídnuta jak špičková kvalita produktu, tak i příznivá cena a maximální operativnost.

Galerie

Areál zinkovny ve Fulneku

Areál žárové zinkovny ve Fulneku


Areál žárové zinkovny ve Fulneku

Technologie zinkování

Pozinkované výrobky nad hladinou zinkovací lázně


zinkování předmětů o větších rozměrech


Výrobek větších rozměrů v zinkovací vaně - ukázka technologického otvoru


Pozinkované výrobky připravené k expedici

Sklad na dvoře žárové zinkovny


Pozinkované výrobky


Pozinkované výrobky